این صفحه در حال طراحی میباشد
بازگشت به صفحه اصلی
1 به گزارش روابط عمومی مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در نشست پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع «تأمین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی از طریق صندوق های سرمایه گذاری پروژه» برگزار شد ابتدا یک مقاله مرتبط با موضوع نشست ارائه شد و سپس اعضای نشست به بحث و بررسی پرداختند به گزارش روابط عمومی مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در نشست پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع «تأمین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی از طریق صندوق های سرمایه گذاری پروژه» برگزار شد ابتدا یک مقاله مرتبط با موضوع نشست ارائه شد و سپس اعضای نشست به بحث و بررسی پرداختند