فراخوان معرفی سخنران

دبیرخانه اجلاس وب فارسی در نظر دارد با مشارکت و تعامل فعالان حوزه تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و فضای مجازی پنجمین اجلاس وب فارسی را بصورت تعاملی…