این صفحه در حال طراحی میباشد
بازگشت به صفحه اصلی

دعوت به همکاری و مشارکت داوطلبانه

برگزاری هر چه بهتر فعالیت‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی با مشارکت عمومی علاقمندان و داوطلبان جامعه امکانپذیر است، بدین منظور دبیرخانه دائمی اجلاس وب فارسی به منظور برگزاری پنجمین دوره