کاهش بدهی‌های دولت و بخش خصوصی در بانکداری

به گزارش مقاومتی نیوز همانطور که در گزارشات پیشین بیان شد، بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ چالش‌های مختلفی در زمینه وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های اقتصاد پولی ایجاد شد و راه‌های جایگزینی مطرح گردید. یکی از این طرح‌ها با نام طرح بانکداری شیکاگو مطرح شده که قائل به جدایی دو کارکرد پول از یکدیگر است.

در این طرح خلق پول بانک‌ها با ذخایر کامل و با داشتن اوراق دولتی امکان‌پذیر است. این طرح دارای مزایای مختلفی است که در این گزارش به دو مزیت دیگر از طرح بانکداری شیکاگو پرداخته می‌شود.

کاهش قابل توجه بدهی‌های دولت در طرح شیکاگو

سومین مزیت طرح بانکداری شیکاگو کاهش شدید در بدهی دولت است. بدهی‌های بزرگ دولت‌های جهان بسیار بیشتر از اوراق منتشره این دولت‌هاست.

اما در طرح بانکداری شیکاگو  بانک‌ها در شرایط ذخایر کامل امکان خلق پول دارند و به ازای وام جدید باید اوراق منتشره دولتی

داشته باشند؛ به همین دلیل بدهی دولت منفی می‌شود. از طرف دیگر بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق از بانک‌ها و اعطای ذخایر ما به ازا آن، سطح اوراق منتشره دولت را کاهش دهد.

بنابراین در این طرح، اغلب اوراق منتشره دولت توسط بانک‌های داخلی خریداری می‌شود؛ در حالی که امروزه کشورهایی مانند آمریکا اکثر اوراق قرضه خود را به دولت‌های خارجی فروخته‌اند.

در چارچوب این طرح، توجه به این نکته، بسیار مهم است که اساسا اوراق قرضه دولتی مانند ذخایر بانک مرکزی، بدهی دولت به حساب نمی‌آیند؛ چرا که اوراق قرضه لازمه امکان خلق پول و وام دادن بانک‌هاست. در واقع همانطور که امروزه ذخایر بانک مرکزی (بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها) بدهی برای کشور به حساب نمی‌آید، اوراق قرضه دولتی نیز در این طرح برای دولت، بدهی به حساب نمی‌آید. چرا که پول اعتباری بازخرید نمی‌شود؛ بدین معنا که دارندگان پول اعتباری نمی‌توانند ادعا گرفتن چیز دیگری (مانند سکه و …) به ازای پول اعتباری از حاکمیت بکنند.

کاهش قابل توجه بدهی‌های خصوصی در طرح شیکاگو

چهارمین مزیت طرح بانکداری شیکاگو کاهش قابل توجه بدهی‌های خصوصی است. همانطور که در بالا اشاره شد، در طرح شیکاگو، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نیاز به اوراق دولت دارند. در این حالت دولت می‌تواند قسمت بزرگی از بدهی‌های بخش خصوصی را در ازای گرفتن اوراق دولت بازخرید کند. بنابراین در این حالت دولت می‌تواند بخش بزرگی از بدهی‌های بخش خصوصی را پوشش دهد.

منبع: بخشی از گزارش طرح بانکداری شیکاگو yon.ir/nBB7s