این صفحه در حال طراحی میباشد
بازگشت به صفحه اصلی

رویدادهای دانشجویی

ساخت هر قطعه و یا جزء جدید خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری جداگانه است؛ لذا قطعه سازان برای آنکه اقدام به سرمایه‌گذاری جدید بکنند، نیازمند عقد قرارداد درازمدت چندساله با خودروساز هستند تا با مخاطرات کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید و فروش قطعه کنند؛ اما به خاطر تورم مزمن در اقتصاد و افزایش هزینه‌ها، قطعه سازان قادر به عقد قرارداد درازمدت برای تأمین قطعه نیستند.

به عبارتی قطعه سازان از یک سو باید اطمینان داشته باشند که قطعات را در تیراژ مناسب و در مدت زمان طولانی تولید خواهند کرد و از سوی دیگر، حاضر نیستند که قراردادهای بلندمدت با توافق بر بهای ثابت قطعات، با خودروسازان امضاء کنند؛ زیرا در شرایطی که هزینه‌ها به علت تورم در حال افزایش است، قطعه ساز نمی‌تواند روی بهای قطعه برای چند سال توافق کند؛ این امر مانع صادرات قطعات خودرو هم هست؛ زیرا قطعه سازان نمی‌توانند قراردادهای درازمدت منعقد سازند و امکان صادرات را از دست می‌دهند.

روش دیگری نیز می توان در نظر گرفت؛ اینکه بهای هر قطعه با کسری از قیمت خودرو معادل شود. در این صورت اگر خودروساز و قطعه ساز باهم توافق کنند که به ازای فروش خودرو، کسری از بهای خودرو به قطعه ساز منتقل شود، نیاز خودروساز به سرمایه در گردش برطرف می‌شود و عملاً قطعه ساز در ساخت خودرو مشارکت می‌کند؛ زیرا عملاً قطعات به‌طور شناور قیمت‌گذاری می‌شوند.

محورها و مباحث اصلی


Mountains
بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ چالش‌های مختلفی در زمینه وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های اقتصاد پولی ایجاد شد و راه‌های جایگزینی مطرح گردید. یکی از این طرح‌ها با نام طرح بانکداری شیکاگو مطرح شده که قائل به جدایی دو کارکرد پول از یکدیگر است
Mountains
امنیت سایبری بی‌شک یکی از مهمترین ارکان حضور و فعالیت در فضای مجازی می‌باشد که علاوه بر تحلیل و بررسی تخصصی، باید در مواردی اطلاع رسانی و آموزش همگانی در خصوص آن صورت پذیرد
Mountains
بعد از رکود بزرگ ۱۹۳۰ چالش‌های مختلفی در زمینه وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های اقتصاد پولی ایجاد شد و راه‌های جایگزینی مطرح گردید. یکی از این طرح‌ها با نام طرح بانکداری شیکاگو مطرح شده که قائل به جدایی دو کارکرد پول از یکدیگر است

سخنرانان


سخنر۱ن ۵ معاون وزیر علوم ایران

دکتر رجبی

سخنران ۴ معاون اطلاعات ایران

سخنران ۳ معاون امنیت سازمان اطلاعات ایران

نوشته تستی سخنرانان ۲ معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

سخنران اول معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

جدول زمان بندی


جدول ۳

اشخاصی که در پنل حضور دارند

جدول ۲

اشخاصی که در پنل حضور دارند

جدول زمانی ۱

اشخاصی که در پنل حضور دارند

نقش بانوان در فناوری و ارتباطات

اشخاصی که در پنل حضور دارند

اخبار و اطلاعیه ها