پایگاه جامع اسناد اقتصاد مقاومتی


ویژه نامه دوم اقتصاد مقاومتی فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان

دانلود

کلید واژه: اقتصاد مقاومتی,فصلنامه

شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

دانلود

تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی

دانلود

بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی

دانلود

اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن

دانلود

۱ ۲ ۳۴۸

حوزه مسائل


محصولات


حامیان و همکاران